اخبار و رویدادها

دیدگاه کارشناس

موثرترین راه کشف و مبارزه با فساد

طی سال های اخیر بسیاری از کشورها با مشاهده تاثیر بالای گزارشگران فساد در کشف تخلفات، قوانینی را در حمایت از آنان تصویب کرده اند. خود این اتفاق نشان دهنده این است که نگاه دنیا به مقوله گزارش فساد از سوی مردم در حال تغییر است اما، برای آنکه در عمل اتفاقات مثبتی بیفتد لازم است تا به اقدامات فرهنگی برای تغییر نگرش منفی شهروندان نسبت به گزارش دهندگان نیز توجه شود.

حامد جواهریپژوهشگر حوزه اقتصاد ، گروه اقتصاد مولد

سودآوری در کنار فقرزدایی

رویکردهای گوناگون فقرزدایی هرکدام می‌توانند بخشی از نیازهای جامعه فقیر را پوشش دهند. در این میان توجه به تجربه فقرزدایی توسط شرکت‌های خصوصی که اهداف خیرخواهانه را در عین کسب سود دنبال می‌کنند، می‌تواند منفعت جوامع را دوچندان کند.در قرن اخیر، اقتصاددانان و کارشناسان روش‌های متعددی برای رفع فقر در جوامع پیشنهاد داده‌اند. در این میان، مکاتب مختلف هر کدام از نگاه خود این معضل را مورد بررسی قرار داده و به ارائه راه حل پرداخته‌اند.ادامه مطلب

مهدی کیانیپژوهشگر حوزه اقتصاد ، گروه اقتصاد مولد

قانون انسداد راهی برای رفع انسداد؟بعد از خروج آمریکا از یکی از معامله های قرن و پشت پازدن به تمامی تعهدات نصفه و نیمه ای که داشتند و انجام تمام و کمال تعهدات طرف ایرانی؛ حال اروپا و ایران در معرض یک تصمیم بزرگ قرار گرفته اند. اما در این میان بیم و امیدهای مختلفی از طرف تحلیلگران مختلف مطرح می گردد که شاید کمی فضا را غبارآلود کند. ادامه مطلب

سید علیرضا فاطمیپژوهشگر حوزه انرژی، گروه نفت و گاز

مردم مقصر خاموشی ها هستند یا وزارت نیرو؟در روزهای گذشته یکی از اصلی‌ترین مسائل، بررسی علت خاموشی‌ها بود. در اکثر مصاحبه‌ها علت اصلی این خاموشی‌ها مصرف بالای مصرف‌کنندگان عنوان می‌شود. اما آیا واقعا تنها دلیل این خاموشی‌ها مصرف بالای طرف تقاضا است؟ در ادامه با مقایسه سرانه مصرف کشور با سایر کشورها به بررسی این موضوع می‌پردازیم.  ادامه مطلب

علی باباییپژوهشگر حوزه انرژی ، گروه نفت و گاز

آخرین پژوهش‌ها

همکاران

 
تمامی حقوق سایت متعلق به اندیشکده سیاست گذاری صنعتی امیرکبیر می باشد