برآورد نقشه فقر استان قم با استفاده از شاخص فقر آمارتیا سن

ارائه‌ی دلالت‌های سیاستی جهت تخصیص مناسب منابع فقرزدایی و یارانه‌ای

بحث و تبادل‌نظر پیرامون پدیده‌ی فقر و راهکارهای مبارزه با آن، از دیرباز مورد توجه صاحب‌نظران در مکاتب فکری مختلف بوده است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که سیاست‌گذاران حوزه‌ی رفاه، در مبارزه با پدیده‌ی فقر با آن مواجه هستند، شناسایی دقیق فقرا بر اساس ویژگی‌های مختلف و برنامه‌ریزی بر اساس آن است تا بتوانند اعتبارات مدنظر را با بیشترین دقت برای اقشار محروم هزینه نموده و اصابت اعتبارات را بالا ببرند.

هدف‌گیری جغرافیایی با استفاده از نقشه‌های فقر راهی است که تجربه‌ی حکومت‌ها برای شناسایی دقیق‌تر فقرا به آن رسیده است. درواقع نقشه فقر، نمایش جغرافیایی فقر است که نشان می‌دهد فقر در چه قسمت‌هایی از کشور تمرکزیافته ، میزان فقر در هر منطقه چقدر است و افراد چه اندازه با خط فقر فاصله‌دارند(شکاف فقر به چه میزان است).
ازاین‌رو پژوهش حاضر مأموریت خود را در دو حوزه تعریف نموده است: در ابتدا مفاهیم مرتبط با مفهوم فقر، هدف‌گیری و نقشه فقر بررسی قرار گرفت و ضمن ارائه‌ی تفصیلی پیرامون این موضوعات، تجربیات جهانی در تدوین و تهیه نقشه فقر مطالعه گردید.

در قسمت دوم، با بررسی شاخص فقر آمارتیا سن و بیان برتری‌های این شاخص نسبت به دیگر شاخص‌های فقر متداول مثل شاخص نسبت سرانه فقر(H)، این پژوهش به برآورد شاخص فقر آمارتیا سن برای استان قم در سال ۱۳۹۶ و تهیه‌ی نقشه فقر این استان به تفکیک جمعیت شهری، روستایی، مردان سرپرست خانوار و زنان سرپرست خانوار پرداخته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *