چند رسانه ای

اینفوگرافی

اینفوگرافی چگونه تحریم ها را بی اثر کنیم

اینفوگرافی گلوگاه های تحریم نفت

اینفوگرافی جای خالی ایران در بین صادرکنندگان گاز جهان

موشن گرافی

عکس نوشته

عکس نوشته گزارشگران فساد باید مورد تشویق قرار بگیرند

صوت و تصویر

برنامه تیتر امشب با حضور مهندس بیگی

برنامه ثریا با حضور مهندس بیگی