گروه صنعت

گروه صنعت فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ پیرامون حوزه صنعت خودرو آغاز کرد و در ادامه نیز حوزه لوازم‌خانگی را به موضوعات کاری خود افزود. از دیگر موضوعاتی که در ادامه فعالیت این گروه در دستور کار قرار گرفت، سیاست صنعتی است که به دنبال تدوین استراتژی کلی صنعت بر مبنای مزیت‌های نسبی کشور است. علت اصلی تشکیل این گروه، نیاز مبرم رشد پایدار اقتصاد کشور به حل مشکلات صنعت و کاهش وابستگی آن به نفت بوده است. در این راستا ابتدا مسائل و مشکلات اصلی موردمطالعه قرارگرفته و احصا شده است. سپس راهکارهای حل مسئله متناسب با شرایط کشور ایجاد و ترویج‌شده‌اند. همچنین این گروه در نظر دارد در ادامه فعالیت گروه به سایر حوزه‌های صنعتی نیز بپردازد.

گزارش

واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات ناچیز است

سپتامبر 21, 2021/توسط گروه انرژی

نقد و بررسی قراردادهای خودروسازان داخلی با شرکت پژو-سیتروئن فرانسه

آگوست 7, 2018/توسط گروه انرژی

گزارش نهایی ساختار مالکیت ایران‌خودرو و سایپا

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

قیمت گذاری خودرو در ایران: چالش ها و راهکارها

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

شناسایی چالش های صنعت قطعه سازی و ارائه راهکارهای افزایش عمق داخلی سازی

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

رونمایی از برنامه تحول صنعت خودرو

فوریه 8, 2022/توسط گروه انرژی

خصوصی سازی صنایع خودروسازی، چالش ها و راهکارها

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

خصوصی سازی ایران خودرو سایپا؛ الزامات و چالش‌ها

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی نارسایی‌های فرآیند واردات، تحلیل وضعیت قاچاق و بررسی خدمات گارانتی در حوزه لوازم خانگی

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی رویکردهای نوین اکتساب فناوری در صنعت خودرو

اکتبر 26, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی جامع تولید و تجارت رسمی لوازم خانگی در ایران

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی توان طراحی و تولید موتور در ایران

اکتبر 26, 2019/توسط گروه انرژی

پژوهش

یادداشت