گزارش ها

صنعت

اسقاط خودروهای فرسوده؛ الزامات و راهکارها

نوامبر 24, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی واگذاری شرکتهای زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو و چالش های آن

اکتبر 26, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی تعرفه‌گذاری واردات قطعات منفصله در صنعت لوازم خانگی

اکتبر 30, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی توان طراحی و تولید موتور در ایران

اکتبر 26, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی جامع تولید و تجارت رسمی لوازم خانگی در ایران

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی رویکردهای نوین اکتساب فناوری در صنعت خودرو

اکتبر 26, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی نارسایی‌های فرآیند واردات، تحلیل وضعیت قاچاق و بررسی خدمات گارانتی در حوزه لوازم خانگی

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

خصوصی سازی ایران خودرو سایپا؛ الزامات و چالش‌ها

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

خصوصی سازی صنایع خودروسازی، چالش ها و راهکارها

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

رونمایی از برنامه تحول صنعت خودرو

فوریه 8, 2022/توسط گروه انرژی

شناسایی چالش های صنعت قطعه سازی و ارائه راهکارهای افزایش عمق داخلی سازی

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

قیمت گذاری خودرو در ایران: چالش ها و راهکارها

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

انرژی

بازار جهانی گاز و فرصت‌ها و تهدیدهای ایران در این بازار

اکتبر 26, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی ساختار حاکمیت بر نفت و گاز کشورهای نروژ و روسیه

سپتامبر 26, 2018/توسط گروه انرژی

بسته عبور از تحریم نفت

نوامبر 6, 2018/توسط گروه انرژی

راهبرد آذربایجان در بازار گاز منطقه و پیشنهاد برای ایران

اکتبر 26, 2019/توسط گروه انرژی

راهبرد امریکا در حوزه تجارت گاز و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

اکتبر 3, 2018/توسط گروه انرژی

راهبرد ترکمنستان در بازار گاز منطقه و پیشنهاد برای ایران

اکتبر 26, 2019/توسط گروه انرژی

راهبرد روسیه در حوزه تجارت گاز و تأثیر و تأثرات آن بر تجارت گاز جمهوری اسلامی ایران

اکتبر 26, 2019/توسط گروه انرژی

راهبرد منطقه ای تجارت گاز ایران(عراق)

اکتبر 3, 2018/توسط گروه انرژی

ساختار استاندارد و تایید صلاحیت در جهان

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

مدل تخصیص بهینه منابع گازی به مصارف مختلف

اکتبر 26, 2019/توسط گروه انرژی

مطالعه ساختار داخلی و قواعد با دولت “شرکت گازپروم”

اکتبر 6, 2018/توسط گروه انرژی

مقایسه صادرات گاز به روش خط لوله و ال.ان.جی

جولای 28, 2018/توسط گروه انرژی

مبارزه با فساد

اقتصاد