گزارش تصویری نشست تشکیلاتی و برنامه ریزی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر

در این نشست ۳ روزه که در اردوگاه آبعلی برگزار شد، عملکرد یکساله اندیشکده در حوزه های مختلف مانند انرژی، صنعت، حکمرانی و اقتصاد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و تجربیات گروه ها با دیگر اعضا به اشتراک گذاشته شد . همچنین در بخش دیگری از این نشست برنامه سال آینده اندیشکده به بحث و هم اندیشی گذاشته شد.

اشتراک گذاری