برنامه تیتر امشب با حضور مهندس میلاد بیگی مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با موضوع چالش های قیمت گذاری خودرو