صنعت

نقد و بررسی قراردادهای خودروسازان داخلی با شرکت پژو-سیتروئن فرانسه

آگوست 7, 2018/توسط گروه انرژی

گزارش نهایی ساختار مالکیت ایران‌خودرو و سایپا

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

قیمت گذاری خودرو در ایران: چالش ها و راهکارها

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

شناسایی چالش های صنعت قطعه سازی و ارائه راهکارهای افزایش عمق داخلی سازی

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

خصوصی سازی صنایع خودروسازی، چالش ها و راهکارها

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

خصوصی سازی ایران خودرو سایپا؛ الزامات و چالش‌ها

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی نارسایی‌های فرآیند واردات، تحلیل وضعیت قاچاق و بررسی خدمات گارانتی در حوزه لوازم خانگی

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی رویکردهای نوین اکتساب فناوری در صنعت خودرو

اکتبر 26, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی جامع تولید و تجارت رسمی لوازم خانگی در ایران

اکتبر 27, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی توان طراحی و تولید موتور در ایران

اکتبر 26, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی تعرفه‌گذاری واردات قطعات منفصله در صنعت لوازم خانگی

اکتبر 30, 2019/توسط گروه انرژی

بررسی واگذاری شرکتهای زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو و چالش های آن

اکتبر 26, 2019/توسط گروه انرژی