برنامه استوا در تاریخ ۱۱ آبان بر روی آنتن شبکه سه سیما جمهوری اسلامی ایران رفت

در این برنامه احسان پرنیان مسئول گروه مبارزه با فساد اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با بیان  اینکه روش های مبارزه با فساد در دنیا مبتنی بر نا امن کردن فضا برای مفسدین است، گفت: همین مورد باعث شده است که هر شهروند فسادی در کشورهای غربی ببیند، گزارش و مفسد احساس امنیت نمی کند. در دنیا نظارت بر مدیران، استفاده از پلیس و گزارش دهندگان تخلف، ۳ روش مبارزه با فساد است.