نوشته‌ها

بررسی وضعیت مونتاژکاری و طراحی خودرو با برند داخلی

استراتژی توسعه محصول خودروسازان داخلی؛ چالش ها و راهکارها

این گزارش با مقایسه استراتژی توسعه محصول خودروسازان جهانی و خودروسازان داخلی. به بررسی روند حرکت خودروسازان داخلی به سمت درونی کردن توانایی های یک خودروساز جهانی می پردازد.

وضعیت مونتاژکاری، طراحی پلتفرم و توسعه محصولات با برند داخلی در ایران و تاثیر آن بر روند سودآوری، کاهش ارزبری و افزایش اشتغال زایی مورد بررسی قرار گرفته و دلایل عدم انگیزه خودروسازان به طراحی پلتفرم و سرمایه گذاری در طراحی و تحقیق و توسعه بحث شده است.

در انتها راهکارهای پیشنهادی برای تحریک خودروسازان برای حرکت به‌سمت طراحی خودرو با برند داخلی و دوری از مونتاژکاری و در نتیجه جهانی شدن خودروسازان توصیه شده است.