نوشته‌ها

ارائه اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، برترین ارائه دومین رویداد”با اندیشه ورزان”

دومین رویداد با اندیشه ورزان به میزبانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ برگزار گردید. در این رویداد ۶ موضوع برتر فصلنامه جامع اندیشگاهی ارائه شده و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در پایان این رویداد و با نظرسنجی انجام شده در بین کارشناسان، ارائه “تدوین راهبرد تجارت انرژی در شرایط تحریم و ارائه راهکارهای فنی-عملیاتی ” که یکی از محصولات گروه انرژی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در سال ۹۷-۹۸ بود به عنوان ارائه اول برگزیده شده و مورد تقدیر قرار گرفت.